Hizmetlerimiz

Danışmanlık ve Uygulama

Design Grup Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Danışmanlık hizmeti kapsamında, yatırım amacına uygun gerekli sistemlerin belirlenmesi ve maliyetlerinin hesaplanarak fizibilitenin çıkarılması çalışmaları yapılmaktadır.

Teşvikli projelerde ithal edilecek ekipmanlara ait listeler oluşturulmakta, raporlar hazırlanmakta, montajın proje ve şartnamelere uygunluğunun kontrolü yapılmaktadır. Belirlenen sürede işin bitirilmesi için kontrolörlük görevi ve gereken koordinasyon sağlanmaktadir. Yüklenicilerle ve tedarikçilerle yapılacak iş akitlerinin hazırlanması, hakedişlerin kontrolü ve onayları yapılmakta ve kesin hesaplar denetlenmektedir.

Elektrik Taahhüt Mühendisliği

Uygulama Hizmetlerimiz

Ulusal ve uluslararası ana yüklenici, yatırımcı ve kontrol firmaları ile çalışmanın getirdiği tecrübe ile anahtar teslimi, kısmi malzemeli veya işçilik bazında taahhüt hizmetleri verilmektedir. Projeler için gereken planlama ve iş programları titizlikle hazırlanmakta, şantiye mobilizasyonu sonrasında gereken teknik ve idari elemanlar koordine edilmekte ve proje sırasında iş grupları arasında sürekli ve etkili bir koordinasyon sağlanmaktadır.

Montaj kalitesi ve iş güvenliğinin takibi ve kontrolü iş süresi boyunca yapılmakta ve gerekli olan tüm önlemler alınmaktadır. Montajın bitmesiyle birlikte gerektiğinde uzman süpervizörler kullanılarak test ve devreye alma hizmetleri verilerek işletme işverene teslim edilmek suretiyle proje tamamlanmaktadır.