Design Grup Kurumsal

Çevre ve İSG Politikamız

Elektrik Taahhüt Mühendisliği

Çevre ve İş Sağlığı Politikamız

Çevre Politikamız

 • Çevre ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere riayet etmek,
   
 • Tüm faaliyetler esnasında çevreye zarar vermeyi önlemek amacıyla riskleri belirlemek ve buna uygun tedbirler almak, uygulamak,
   
 • Tüm faaliyetlerde doğal ve diğer kaynakların optimum şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak, meydana gelebilecek tehlikeli ve tehlikesiz tüm atıkları kontrol altında tutarak çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutmak,
   
 • Tüm faaliyetlerde uygulanacak sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek sebep riskleri azaltmak ve olası kirliliğin yayılmasını önlemek.
Elektrik Taahhüt Mühendisliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere riayet etmek,
   
 • Faaliyetler esnasında iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine uyumu sağlayarak sürekli iyileştirme sağlamak,
   
 • İş kazalarını önleyici tedbirleri tam olarak belirleyerek iş kazalarının minimum seviyede olmasına öncelik vermek,
   
 • Firma çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek.