Design Grup Kurumsal

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız ve Hedeflerimiz

Kalite politikamız işveren ve müşterilerimize uygun ve güvenli çözümleri en iyi kalitede zamanında teslim etmek amacına dayanmaktadır. Tasarım, projelendirme ve yapım aşamasında gerekli adımları atarak kaliteli ve uygun çözümlere imza atmak amacımızdır.

Bu doğrultuda Design Grup;

Tüm projelerimizde, müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayan bir anlayış içinde güvenilir ve aranan firma olmayı, müşterilerine en iyi çözümleri sunabilmek ve maliyetleri düşürmek, elektrik ve mekanik sistem teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve uygulamayı,

Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha yetkin ve yeteneklerini üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,

İşveren ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,

Uygun, doğru ve ekonomik elektrik ve mekanik sistem çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,

Başlanan her projeyi zamanında, üst düzey tekniklerle projesine tam uyumlu, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı,

İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katıda bulunmayı,

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.