+90 216 511 57 00

İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliği politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Design Grup; faaliyet gösterdiği her alanda iş sağlığı ve güvenliği (İSG) birinci önceliklidir. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek amacımızdır.

Bu Doğrultuda Şirketimiz;

İşyeri ve eklentilerinde, çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı ve araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,

İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tesbit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,

İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de şirketimizin koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir şirket haline getirmeyi,

Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,

Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,

İSG politikamız olarak belirlemiştir.