+90 216 511 57 00

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altına tutarak vu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini " Operasyonel İş Mükemmelliği " ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak amacımızdır.

Bu Doğrultuda Şirketimiz;

Çevremizi korumak için tüm yasal ve müşteri gerekliliklere uyarak sürekli içinde bulunduğumuz gelişim ve iyileştirme sağlamayı,

Teknik ve ekonomik olanakları çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakları korumayı,

Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmayı,

Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmeyi,

 Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamayı,

Projelerin çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmayı,

İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, işyeri, sağlık ve çevre bütünlüğünü oluşturmayı,

Çevre politikamız olarak belirlemiştir.